Som súťažiaci ...

...prídem do baru na kvíz a čo ďalej?

Každý súťažiaci team si stiahne z Google Play alebo APP Store bezplatnú aplikáciu SpeedQuizzing 

V nastaveniach  wifi si  vyhľadáte sieť QUIZ - je to naša lokálna wifi sieť, ktorú použijeme len pre prihlásené zariadenia, aby sme sa vyhli možným problémom s verejnou wifi sieťou a prenosmi cez internet. Po jej spustení aplikácie SpeedQuizzing zadáte meno teamu, ktoré ste predtým nahlásili moderátorovi kvízu. Keď moderátor akceptuje vaše prihlásenie do kvízu zobrazí sa vám obrazovka


Teraz je vaše zariadenie prihlásené do kvízovej siete a čakáte na prvú otázku.

             ...prichádza otázka

Moderátor prečíta otázku, ktorá má voľbu 1 z X možností. Tých možností je spravidla 4 až 6. Samozrejme niekedy sú len 2 alebo 3 - to podľa logiky otázky a jej obtiažnosti. Na displeji vášho zariadenia sa vám zobrazí obrazovka podľa obrázku dole a vy máte možnosť po úvahe zvoliť jednu z možností. Pozor, môžete zvoliť len raz, preto porozmýšľajte a až potom stlačte. Otázka sa vám zobrazí aj na veľkej externej obrazovke. Posledných 10 sekúnd na odpoveď je signalizovaných zvukovým signálom. Podľa dohody je možné za najrýchlejšiu správnu odpoveď získať bonusové body.
Moderátor prečíta otázku, v ktorej od vás požadujeme odpoveď bez možností. Vašou úlohou je zadať prvé písmeno požadovanej odpovede.  Ak teda chceme názov hlavného mesta Českej republiky a správna odpoveď je PRAHA - zadáte len písmeno P na obrazovke, ktorá sa vám zobrazí na vašom zariadení. Pozor, môžete zvoliť len raz, preto porozmýšľajte a až potom stlačte. Otázka sa vám zobrazí aj na veľkej externej obrazovke. Posledných 10 sekúnd na odpoveď je signalizovaných zvukovým signálom. Podľa dohody je možné za najrýchlejšiu správnu odpoveď získať bonusové body.Moderátor prečíta otázku, v ktorej od vás požadujeme odpoveď presné číslo. Po prečítaní otázky sa vám na displeji zariadenia zobrazí obrazovka v tvare kalkulačky. Zadáte číslo potvrďte ENTER. Pozor ! Môžete zvoliť len raz, preto porozmýšľajte a až potom stlačte. Otázka sa vám zobrazí aj na veľkej externej obrazovke. Posledných 10 sekúnd na odpoveď je signalizovaných zvukovým signálom. Podľa dohody je možné za najrýchlejšiu správnu odpoveď získať bonusové body.Moderátor prečíta otázku, v ktorej od vás požadujeme odpoveď. Otázka je väčšinou postavená tak, že vyžaduje slovné alebo číselné vyjadrenie, ktoré by na displeji nebolo jednoznačné, alebo chceme viacslovnú odpoveď. Vtedy po prečítaní otázky ak si myslíte, že viete správnu odpoveď, prihlásite sa stlačením.  Odpovedá len 1. prihlásený - ak správne - získava body , ak nie - môže sa prihlásiť niekto iný.

Po uplynutí časového limitu , ktorý stanovil moderátor a ktorého posledných 10 sekúnd je akusticky signalizovaných sa všetky odpovede zobrazia na obrazovke počítača moderátora, zobrazí sa na externej obrazovke správna odpoveď a prípadne aj meno najrýchlejšieho teamu so správnou odpoveďou.