Kde súťažíme

        Krčma Váh             Liptovský Mikuláš 

každý štvrtok od 19:00

facebook.com/krcmavah/

 Mamut pub Poprad

každú stredu od 19:00

facebook.com/mamutpubpoprad/


pripravujeme obnovenie Green pub Brezno

facebook.com/green.pub.brezno/